Om oss

Miljöljud
Filmer
Om Ljudlek  
     

Ljudlek vill inspirera flera att upptäcka de intensiva upplevelser och kreativa möjligheter som ljud erbjuder. Detta gör vi genom att t ex presentera interaktiva ljudinstallationer och ordnar workshops. Just nu ordnar vi enstaka evenemang. Men vårt långsiktiga mål är att öppna en permanent lokal i Malmö som kombinerar en interaktiv `Ljudlekplats` med ett `Miljöljudgalleri` och ett `Electro-acoustic café`. Vi vill inspirera nyfikenhet på ljud och väcka kreativitet hos folk som annars aldrig hade tänkt att de kunde få ut något av ett `ljudkonst`evenemang.

Vi tror att ljud har potentialen att inspirera en mycket större publik om det presenteras på rätt sätt. Det som kallas för `ljudkonst` kan betraktas som en `svår` och abstrakt konstform med mycket fokus på teknik och det konceptuella. Men vi vill visa att det också kan vara en extremt intuitiv och direkt upplevelse när man skapar med ljud eller lyssnar på en fascinerande ljudmiljö. Vi vill även visa att man kan skapa spännande ljudupplevelser med enkel teknik som är lätt att lära sig. Därigenom hoppas vi att inspirera flera att våga experimentera med ljud.